Leiding Inspectie

Met behulp van leidinginspecties kunnen wij een reinigings- en inspectieplan voor u opstellen.

Voor riool inspecties beschikken wij over mobiele inspectiecamera units. Hiermee kunnen wij riolen van 160mm tot 2500mm in beeld brengen. Onze inspectie worden conform NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011 uitgevoerd.

Rioolinspectie wordt gedaan om de onderhoudstoestand en de staat van de rioolleidingen en putten vast te stellen. De beelden verwerken we in WinCan VX en worden opgeslagen op de centrale computer.

Met deze data kunnen wij voor u een professioneel inspectierapport opstellen. Op basis van de dit rapport kunnen wij ook een efficiënt beheer-/maatregelplan opstellen, zie kopje hieronder.

Leidingrenovatie Flua - Leidinginspectie

Maatregelplan

Op basis van de leidinginspecties kunnen wij een maatregelplan voor u laten opstellen. Dit maatregelplan is gebaseerd op een gedegen analyse van uw rioolsysteem. Het plan houdt rekening met diverse materialen en afvalwatertypen en bovendien risicogestuurd. Het resultaat is een inspectie- en reinigingsadvies, een reparatieadvies en een vernieuwingsadvies. Wij maken hiervoor gebruik van geavanceerde software zoals Mapkit en Rasmariant.