Waterschappen

Met behulp van leidinginspecties kunnen wij een reinigings- en inspectieplan voor u opstellen.

Onze moderne reinigingsauto’s zijn in staat om alle riolen vanaf een diameter van 160mm te reinigen. Voor de rioolinspectie beschikken wij over een mobiele inspectiecamera units. Een rioolreiniging wordt uitgevoerd om een goede werking van het rioolstelsel te garanderen. De daaropvolgende rioolinspectie wordt gebruikt om de onderhoudstoestand en de staat van de rioolleidingen en putten vast te stellen. De beelden verwerken we in WinCan VX en worden opgeslagen op de centrale computer. Met deze data kunnen wij voor u een effectief en efficiënt beheerplan opstellen.

Maatregelplan

Op basis van de leidinginspecties kunnen wij een maatregelplan voor u laten opstellen. Dit maatregelplan is gebaseerd op een gedegen analyse van uw rioolsysteem. Het plan houdt rekening met diverse materialen en afvalwatertypen en bovendien risicogestuurd. Het resultaat is een inspectie- en reinigingsadvies, een reparatieadvies en een vernieuwingsadvies. Wij maken hiervoor gebruik van geavanceerde software zoals Mapkit en Rasmariant.

Rioolreiniging

Een rioolreiniging wordt uitgevoerd om een goede werking van het rioolstelsel te kunnen garanderen. In veel gevallen wordt de rioolreiniging gevolgd door een rioolinspectie. De rioolinspectie wordt dan gebruikt om onderhoudstoestand en de staat van de rioolleidingen en putten vast te stellen.

Onze moderne reinigingsauto’s zijn in staat om alle riolen vanaf een diameter van 160 mm te reinigen. Daarnaast beschikken wij over voertuigen geschikt voor het reinigen van kolken.