Aannemers

Breed dienstenpakket industrie

De afgelopen jaren is gebleken dat de werkwijze van Flua goed aansluit op de eisen en wensen binnen de industrie. Onze regionale aanwezigheid, korte lijntjes  én ons brede dienstenpakket zijn hierin onderscheidend. Ook zijn wij in staat om onder de strenge veiligheidsvoorwaarden en procedures te werken.

Niets zo frustrerend als de productieprocessen stagneren door externe oorzaken. Dat geldt ook voor de private markt en binnen de industrie. Het terrein speelt hier vaak een grote rol in. Verstoppingen van rioleringssystemen, overstromingen na extreme neerslag en lekkages van ondergrondse leidingen zijn slechts enkele voorbeelden.

VCA Petrochemie

Niets is zo belangrijk als veiligheid voor mens en natuur in de (petro)chemische en offshore industrie. Mensen die in deze branche werkzaam zijn, komen veelal in aanraking met gevaarlijke, brandbare en/of giftige stoffen. De meeste werkzaamheden hebben een verhoogd risico of zijn risicovol en er bestaat een verhoogde kans op explosies.  Flua heeft veiligheid hoog staan en het is dan vanzelfsprekend dat wij in bezit zijn van het VCA Petrochemie certificaat.

Korte lijnen en slagkracht

Bijkomend voordeel is dat we korte lijnen hebben met gemeenten, waterschappen en bevoegd gezag. Hierdoor kunnen we oplossingen snel en grondig afstemmen. Vooral bij onvoorziene omstandigheden is dat al meer dan eens waardevol gebleken.

Met Flua is de opdrachtgever verzekerd van een snelle en slimme probleemanalyse tot juiste ontwerp- en materiaalkeuze en een optimale uitvoering. Hierbij worden de primaire bedrijfsprocessen zo min mogelijk gehinderd. Korte lijntjes en slagvaardigheid, daar staan we voor!

Bekijk onze referentieprojecten.