Reiniging

Een rioolreiniging wordt uitgevoerd om een goede werking van het rioolstelsel te kunnen garanderen.

In veel gevallen wordt de rioolreiniging gevolgd door een rioolinspectie. Onze moderne reinigingsauto’s zijn in staat om alle riolen van groot tot klein af een diameter 160mm te reinigen. Daarnaast beschikken wij over voertuigen geschikt voor het reinigen van kolken.

Maatregelplan

Leidingrenovatie Flua - LeidinginspectieOp basis van de leidinginspecties kunnen wij een maatregelplan voor u laten opstellen. Dit maatregelplan is gebaseerd op een gedegen analyse van uw rioolsysteem. Het plan houdt rekening met diverse materialen en afvalwatertypen en bovendien risicogestuurd. Het resultaat is een inspectie- en reinigingsadvies, een reparatieadvies en een vernieuwingsadvies. Wij maken hiervoor gebruik van geavanceerde software zoals Mapkit en Rasmariant.