Bodem en Ondergrond

Maak het onzichtbare zichtbaar!

Door hoge resolutie beelden, een 360  graden camera, laser en grondradar zorgen wij ervoor dat u snel en volledig op de hoogte bent van de toestand van uw riolering en leidingen.

In de bodem en ondergrond kunnen ten behoeve van onderzoek of risico’s diverse aspecten worden onderzocht zoals laagovergangen, kabels en leidingen, dempingen, boomwortels, obstakels en holle ruimten.

Bodem en Ondergrond

Iedere ontwikkeling heeft invloed op zijn omgeving en de ondergrond. In die ondergrond spelen zich processen af in een ander ritme. De aanwezigheid van ondergrondse objecten, zoals kabels en leidingen, fysieke obstakels (bijv. damwandankers), dempingen met bodemvreemd materiaal en boomwortels maakt gericht onderzoek zinvol en noodzakelijk. Infrafocus kan kwalitatief hoogwaardige informatie verzamelen en daardoor onzekerheden minimaliseren en risico’s kwantificeren. De gebruikte technieken kunnen non-destructief en vlakdekkend worden ingezet. Infrafocus scant op de aanwezigheid van risico’s, en is in staat een compleet 3D-beeld te scheppen van de (water)bodem en daarin aanwezige objecten.

Wegen en kunstwerken

Bij wegen en kunstwerken is het al jaren een wens om zonder verkeershinder data te verzamelen. Infrafocus brengt onder andere schadebeelden, vlakheid, asfalt- en fundatiedikte, holle ruimten onder de verharding, ect. in beeld. Van kunstwerken kan informatie verkregen worden over de aanwezigheid en positie van wapening en de positionering van de stootplaten.

Door zowel onder- als bovengronds kwalitatief hoogwaardige en dynamische informatie te verzamelen kunnen bij de voorbereiding en/of uitvoering, maar ook bij oplevering onderbouwde keuzes worden gemaakt en risico’s worden ingeperkt.

De conditie van verhardingsareaal snel en compleet in beeld brengen was nog nooit zo eenvoudig!