Mapkit

Met Mapkit is het op elk moment inzichtelijk welke werkzaamheden, waar en door wie worden uitgevoerd.

FLUA maakt gebruik van Mapkit om de uitvoering van het project te beheren. Mapkit is een Web Based Gis applicatie met alle relevante informatie voor uitvoering. Voor alle werkzaamheden is inzichtelijk welke ketenpartner deze gaat uitvoeren en wanneer. Zo beschikt u over een actueel beeld over de voortgang en documenteert u de uitvoering.

Inzicht

MapKit creëert de mogelijkheid om knelpunten en risico’s in een netwerk inzichtelijk te maken en neemt dit mee om een onder­houdsplanning te ontwikkelen. Daarnaast is de voortgang van werkzaamheden eenvoudig bij te houden via een overzichtelijk monitoringspaneel.

Controle

Naast rekenwerk voeren de centrale computers van MapKit allerlei taken uit, waaronder het continu monitoren van het net­werk. Het systeem kan proactief reageren op significante storingen of achterlopende planning en de juiste mensen hier op tijd via e-mail over inlichten.

Onderhoud registreren

Elk soort onderhoud kan met een paar klikken worden geregistreerd. Voor elk type object is een doordacht formulier ontworpen zodat registratie efficiënt en laagdrempelig kan worden ingevuld. Na invulling wordt de status van een object gewijzigd — de planning wijzigt real time mee.