Quickscan Put-Buis camera

Een snel zoomaanzicht vanuit het mangat in de riolen en leidingen zonder toegang en voorafgaande reiniging.

Een quickscan d.m.v. een put-buis video is een uitstekende techniek voor onderzoek naar de toestand van de vrijverval riolen en inzetbaar voor container- en tankinspecties. Moderne web toepassingen zoals Mapkit maken het mogelijk om volledig digitaal te werken, met een maximale transparantie naar de opdrachtgever. De put-buis video’s worden door de inspecteur beoordeeld conform de NEN 13508-2. Ook de Leidraad classificatie van RIONED is geïmplementeerd (operationeel vanaf juni 2019). Hierdoor kunnen de put-buis video’s automatisch verwerkt worden en zijn deze exporteerbaar via rib-x.

Highlights

  • Inzetbaar op moeilijk bereikbare locaties
  • Lage kosten
  • Geen reiniging nodig
  • Inspecteren terwijl riool, leiding of bergbezinkbassin nog in werking is

De bedrijfsstatus van afvoersystemen bewaken

De behoefte aan regelmatige controle en statuscontroles van lozingssystemen voor afvalwater vloeit voort uit wettelijke vereisten (bijv. Zelfregulering), vanuit een operationeel perspectief om de functie van afvalwater- en regenwaterriolering te verzekeren, en vanuit economisch perspectief om de uit te voeren reinigings- en onderhoudsmaatregelen op het rioolstelsel te plannen en te optimaliseren.

Wordt gebruikt om de bedrijfsstatus van afvoersystemen te bewaken, het rioolbedrijf, het rioolonderhoud en het rioolbeheer kunnen onder volledig nieuwe omstandigheden worden georganiseerd en het doel van op de behoefte/vraag gericht rioolreiniging en daarmee een verlaging van de kosten van rioolnetwerken