• Home
  • Nieuws

Geslaagde kennissessie: Toekomst gericht rioolbeheer

Geslaagde kennissessie: Toekomst gericht rioolbeheer

Op dinsdag 9 mei organiseerden we samen met Roelofs en Infrafocus opnieuw een bijeenkomst Toekomstgericht Rioolbeheer: voor planvorming, onderzoek en maatregel. Dit keer waren we te gast bij Waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle. We hebben hierbij onze relaties geïnformeerd over de ontwikkelingen op het gebied van rioolbeheer en wat dit voor de beheerder oplevert.

In de wereld van rioolbeheer en assetmanagement is steeds meer mogelijk. Nieuwe systemen en technieken met elk hun eigen toepassing werken steeds beter samen en verhogen onze kennis. Maar hoe kan deze kennis voor rioolbeheerders ingezet worden? Hoe gaan we om met een toenemend gebrek aan personeel en hoe borgen we de nog aanwezige ervaring?

Door de inzet van verschillende technieken en door slim gebruik te maken van systemen, hopen we te kunnen bijdragen aan een oplossing. Een oplossing in de volle breedte: van planvorming naar onderzoek en maatregel. Op deze kennisochtend was dit het gespreksonderwerp. Hoe kunnen de verschillende technieken vóór de beheerder werken, en daadwerkelijk ontzorgen?

Programma

Na het ontvangst op het hoofdkantoor van Waterschap Drents Overijsselse Delta werd eerst een toelichting gegeven op de ontwikkelingen binnen risicogestuurd en toekomstgericht rioolbeheer. Vervolgens werd er een praktijkverhaal verteld door de gemeente Zwartewaterland. Tussen de presentaties Rioolbeheer as a service en Foutloos werken binnen en buiten werd er een demonstratie gegeven met drones, de put-buis camera en de inzet van radar.

Na een forumdiscussie werd de ochtend afgesloten met een lunch. We willen alle relaties bedanken voor de interesse en de nuttige gesprekken!

De technieken die deze ochtend aan bod zijn gekomen:

  • Drone voor rioolinspecties
  • Put buis camera voor QuickScan
  • Radar voor detecteren holle ruimtes

In de forumdiscussie zijn we met elkaar het gesprek aangegaan over:

  • Hoe moet het verder als de rioolbeheerders ‘op’ zijn?
  • Hoe behouden we ervaringskennis?
  • Wat zou de werkdruk aanzienlijk verlichten (welke tool, welke informatie, …)?
  • Hoe maken we de stap naar voorspelbaar onderhoud?