Afdichten Zinkerput Antwerpenweg Groningen

Het project

Door detailfouten tijdens de bouw van de zinkerput en wortelgroei van een populier is er lekkage ontstaan in de aanvoer buis van de zinkerput en rondom de oplegging van dezelfde aanvoerbuis. Stadsbeheer Groningen heeft Flua verzocht om eerst de beide grote lekkages af te dichten en om daarna de zinkerput te inspecteren op andere lekkage.

Bijzonderheden

De zinkerput lag naast het oude Winschoterdiep wat tot gevolg had dat de lekkage extreem was, c.a. 10 kub water per 20 minuten kwam er binnen. De gewone afdichtmethoden voldeden niet meer, deze werden door de druk van het binnenstromende water weggespoeld. De put is afgedicht door de put tot boven het waterniveau van het kanaal te vullen en te zorgen dat het water niet via de afvoer leiding kon wegstromen.  Vervolgens is het gat onder de buis door een duikteam afgedicht. Door de afdichting is een lans geplaatst en vanaf het maaiveld door middel van een pomp is een water reagerende injectiehars achter de afdichting gepompt. Deze methode zorgde er voor dat zowel de infiltratie ter plaatse van de oplegging als de lekkage in de buis werden afgedicht. Nadat de put was leeg gepompt is deze geïnspecteerd.

Project in cijfers

De diepte van de put is 6m1. De put heeft een betonnen onderbak met metselwerk wanden. De onderste 3.5 m1 metselwerk is 1.5 steens (33 cm) uitgevoerd vanaf de aanvoerbuis bovenste 2 m1 is het metselwerk steens (22 cm)uitgevoerd. De put is binnenmaats 1×1 m aan- en afvoer buizen zijn Ø 600mm.

Bekijk hier een filmpje van de afdichting.

 

Stadsbeheer Groningen
2016
Groningen
2016
Luuk Heijmen