Relinen Wethouder Nijhuisstraat Enschede

Het project

Een aantal riolen in Enschede moeten worden gerenoveerd. Het grootste deel is inmiddels gereed. Enkel moeten nog de grote riolen aan de Wethouder Nijhuisstraat uitgevoerd worden. Deze riolen hebben dermate schades waardoor de gemeente heeft besloten om deze te voorzien van een kous. De schades hebben voornamelijk te maken met aantasting en infiltraties. Flua heeft de opdracht om deze nog voor het einde van het jaar te voorzien van een glasvezelkous.
Bekijk hier een korte film van de werkzaamheden.

Het werk bestaat uit:
 • Het maken en leveren van sterkteberekeningen, V&G projectplan, verkeersplan en een concept bewonersbrief.
 • Het verspreiden van een bewonersbrief en overige belanghebbenden in de omgeving van de uit te voeren werkzaamheden.
 • Het verzorgen van tijdelijke wegafzettingen en eventuele verkeersmaatregelen.
 • Het reinigen en obstakelvrij maken van de te renoveren riolen.
 • Het plaatselijk en tijdelijk afsluiten van riolen.
 • Het leegzuigen van rioolstrengen en/of omleiden van afvalwater.
 • Het inspecteren van rioleringen.
 • Relining van rioolstrengen met de kousmethode.
 • Het uitnemen van proefstukken.
 • Het afwerken van de kousuiteinden in putten en het waterdicht afwerken van de kousuiteinden (indien lekkage door langsloop).
 • Het openen en afwerken van de huis- en kolkaansluitingen.
 • Lokale onderhoudsmaatregelen.
 • Het uitvoeren van inspecties (verificatie-, voor- en opleveringsinspectie).
Bijzonderheden

Het bijzondere aan het project ter plaatse van de Wethouder Nijhuisstraat is de grootte van de diameter en de hoeveelheid water wat verpompt moet worden. Het water moet met minimaal 1000m3/h verpompt worden via een overkluizing van 45 meter over de Westerval.

Project in cijfers
 • 1430 meter reinigen en inspecteren
 • 1430 meter frezen
 • 1430 meter relinen
gemeente Enschede
2016
Wethouder Nijhuisstraat
2016
Luuk Heijmen